top of page

Voor een sociaal, veilig en groen Oldebroek!

Hoe gaat onze toekomst eruit zien? Onze grondstoffen raken op, we stoten grote hoeveelheden broeikasgassen uit en nemen steeds meer ruimte in beslag. We veranderen onze leefomgeving zodanig dat het uit balans raakt. De gevolgen hiervan zijn direct zichtbaar. Denk aan tropische dagen, wateroverlast en ziektes. Men verwacht dat dit in de toekomst steeds vaker voorkomt. Hebben we dan nog een leefbaar Oldebroek?

Duurzaam Oldebroek wil nu investeren voor later. De uitdagingen van de toekomst maken een ingrijpende aanpak nodig. Door dit vroegtijdig aan te pakken kunnen we de kosten en de effecten beperkt houden.

Alleen samen bouwen we een leefbare gemeente. Helpt u mee?

Home: Onderneem actie
test_edited.jpg

Wij zijn Duurzaam Oldebroek

Duurzaam Oldebroek is dé nieuwe partij in de gemeente. In 2021 hebben de gebroeders Overkempe de partij opgezet om duurzaamheid hoger op de Oldebroekse agenda te zetten.

Home: Instagram
bottom of page