top of page

Landbouw

Het succes van de landbouw is altijd een belangrijke factor geweest in de ontwikkeling van de wereld. De vruchtbare bodems in Nederland hebben ons een kans gegeven om de beste agrariërs van de wereld te worden. Anno 21e eeuw hebben we toch een probleem. Ons agrarisch systeem is niet duurzaam ingericht. We importeren veel grondstoffen en exporteren een groot gedeelte van ons voedsel. Duurzaam Oldebroek wil samen met de agrariërs zorgen voor een gezond en eerlijk systeem.


Duurzaam Oldebroek streeft naar...

- een kringlooplandbouw. Het uitgangspunt is dat wat voor de een afval is, voor de ander juist een grondstof is. Door met lokale partijen samen te werken kunnen we een circulair systeem opzetten. Dit is belangrijk omdat grondstoffen voor kunstmest en veevoer schaars worden of milieuonvriendelijk geproduceerd worden.

- een natuurinclusieve landbouw. Hierbij houden agrariërs rekening met de natuur en kunnen zij op een duurzame wijze de natuur benutten. Zo kan een gezonde natuur zorgen voor een hogere bodemvruchtbaarheid.

- een regionale economie waarbij producten die lokaal geproduceerd worden ook in de regio verkocht worden. Op deze manier zijn de transportkosten lager en kunnen ''slachtrijpe'' dieren bij de lokale slachterij geslacht worden.

- een eerlijk verdienmodel waardoor agrariërs op een duurzame manier kunnen werken. We hebben allemaal baat bij een gezond buitengebied en goed geproduceerd voedsel. Door een juist ondersteuningspakket aan te bieden kunnen bedrijven zonder al te hoge kosten op een goede manier transformeren.

- een buitengebied waar meer dan alleen voedsel wordt geproduceerd. Door in het bedrijf bijvoorbeeld ook biomassa of bouwmaterialen te telen wordt een veelzijdig bedrijf ontwikkelt. Om dit te realiseren moeten bedrijven actief ondersteunt worden zodat zij niet tegen barricades oplopen.  

Landbouw: Feature
bottom of page