top of page

Mobiliteit

Het verplaatsen van mensen, goederen en informatie is in de laatste tientallen jaren sterk verandert. De auto heeft het voor mensen makkelijker gemaakt om individueel te reizen en vrachtwagens zorgen dat de winkels bevoorraadt worden. Hiervoor was het noodzakelijk om een goed wegennet aan te leggen. Het resultaat is een versteende woonomgeving. Dit leidt tot een slechtere klimaatadaptatie, meer wateroverlast en te weinig ruimte voor natuur. Duurzaam Oldebroek denkt dat een verandering in ons mobiliteitssysteem kan helpen om de woonomgeving schoner en veiliger te maken.

Duurzaam Oldebroek streeft naar...

- een fiets- en wandelvriendelijke gemeente. Op maatschappelijke plekken, zoals bij het winkelcentrum en rond scholen, moet het veilig zijn om te fietsen en te wandelen. Kinderen moeten veilig door het dorp kunnen fietsen.

- meer ''groene'' parkeerblokken in de buurt. Door deze juist aan te leggen kunnen hier gezonde bomen groeien. Ook kunnen op deze parkeerplaatsen laadpalen gezet worden. Door meer geclusterd te parkeren gaan we effectiever met verharding om en kunnen we de straten vergroenen.

- gebruiksvriendelijk en betaalbaar openbaar vervoer. Het is verstandig om te onderzoeken welke mogelijkheden er liggen om ons publieke vervoersysteem uit te breiden. 

- een slim transportsysteem voor de stedelijke distributie om zo grote vrachtwagens uit de dorpskern te houden. Duurzaam Oldebroek verwacht dat in de komende tijd hier veel onderzoek naar gedaan wordt. Zo kan een combinatie van goederentrams, pakhuizen en kleine elektrische vrachtwagens een mogelijke optie zijn om de druk op de weg te verminderen.

- een regionaal transportsysteem waarbij we op een schone en effectieve manier goederen kunnen vervoeren. Omdat de regionale markt belangrijker gaat worden is het slim om samen met buurgemeenten te investeren in een duurzaam mobiliteitssysteem. 

Mobiliteit: Feature
bottom of page