top of page

Energie

Ons leven draait steeds meer om energie. Voorheen voornamelijk in de vorm van fossiele brandstof maar door ontwikkeling ontstaan telkens nieuwe energiebronnen. Heel de wereld is bezig om de energie op een duurzame en schone manier op te wekken. Naast het duurzaam verkrijgen van energie is ons energieverbruik verminderen ook belangrijk.

Duurzaam Oldebroek streeft naar...

- een zelfstandige energieopwekking. Samen met buurgemeenten kunnen we voor een groot gedeelte onze eigen energie opwekken. Hierdoor houden we de cirkel klein, kunnen we beter samenwerken en zijn we niet afhankelijk van andere landen.

- schone en vooral duurzame energieopwekking. Windmolens en zonnepanelen leveren schone energie maar de fabricage en plaatsing kost veel energie. Duurzaam Oldebroek ziet biomassa en biogas als een duurzame energiebron en is voor een verdere ontwikkeling hierin. Op deze manier wordt biomassa meer waard en hebben agrariërs en natuurbeheerders een extra verdienmodel om de natuur en het buitengebied te beheren.

- een verlaging van het energieverbruik in de mobiliteitsector. Als we meer gaan fietsen en met het openbaar vervoer reizen zorgen we dat de we minder energie verbruiken.

- een actieve zoektocht naar innovatie op het gebied van energieopwekking. Het onderzoek is volop aan gang waardoor over tientallen jaren nieuwe inzichten ontstaan. Als gemeenschap kunnen we dergelijke innovaties ondersteunen door proeflocaties aan te wijzen.

Energie: Feature
bottom of page