top of page

Natuur

De wereld waarin wij leven is een levende wereld vol planten en dieren. De natuur is een complex systeem waarbij organismen samenwerken om te overleven en te groeien. Wij mensen zitten ook in dit systeem. We halen grondstoffen uit de bos, het heideterrein zuivert ons water en insecten bestuiven onze gewassen. We kunnen niet zonder de natuur, en toch staat die flink onder druk. Wanneer de natuur niet goed functioneert kunnen wij er geen gebruik van maken. Dit heeft gevolgen voor onze voedselzekerheid, onze grondstoffen en onze gezondheid.


Duurzaam Oldebroek streeft naar...

- een gemeente waarin de natuur zich vrij kan ontwikkelen. Door meer plekken aan te wijzen waar de natuur zich kan ontwikkelen of waar extensief beheerd wordt krijgt de natuur de kans om zichzelf op te bouwen. Hierdoor groeien planten die daar thuishoren en krijgen dieren de kans om zich daar te vestigen.

- het verbinden van de natuur waardoor planten en dieren zich kunnen verplaatsen door het landschap. Het streven is om de verschillende grote natuurgebieden in Nederland met elkaar te verbinden.

- een landbouwsysteem waarin de natuur gerespecteerd en positief benut wordt. Op deze manier kunnen we gebruik maken van de diensten en producten die de natuur ons levert, zonder dat we het overbelasten.

- natuurlijke inrichting van onze woonomgeving. Duurzaam Oldebroek is van mening dat we bossen en natuurgebieden op een duurzame manier kunnen benutten voor houtoogst en productie. Dit heeft invloed op de dieren en planten. Door in onze leefomgeving meer ruimte te bieden aan groen kunnen we samen met de natuur wonen in de bebouwde kom.


Natuur: Goede doelen
bottom of page